E-16 / Fv 261

Opparbeiding av gangveg fra Nesja til Slidre Sentrum, dette var over en strekning på ca 1500 meter. Det ble også opparbeidet en kulvert under E16. 22 000 kubikk med masse ble flyttet under denne jobben. Anleggsarbeidet ble utført av totalt fire sammarbeidende entrepenører der Fagernes Anlegg var en av disse.