Garliveien

I Garliveien gjorde vi jobben med å legge ny vann og avløpsledning, dette er en jobb som er forberedende for gang og sykkelveien som  kommer her. Jobben besto av å legge ca 700 m VA, vi skiftet også ut massene i veien. Vi vil takke alle beboere for godt samarbeid og forståelse for arbeidet!

Klikk på bildene under for større bilder.