Lidar skule

Anleggsarbeid med ny skule i Skammestein. Dette var ett samarbeidsprosjekt med flere entrepenører. Jobben ferdigstilles i august 2011. Anleggsarbeidet var omfattende og har pågått over to år.  Nye veger ble opparbeidet, utgraving av tomt til bygget og større masseforflyttninger ble utført.