Skipet

Jobben besto av kryssing av E-16 og Gamleveien. Under hovedveien satte vi ned rørkulvert. På hver side av E-16 støpte vi koblingskummer. Videre fra disse ble vann og avløpsledninger lagt hver sin vei. Ned mot fjorden koplet vi det nye innpå det som i dag kommer fra Fagernes og går videre mot Leira. Opp fra Gamleveien la vi rør opp mot nye høydebassenget.

Klikk på bildene under for større bilder.