Vi er en miljøfyrtårn bedrift.

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Ordningen har til hensikt å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som miljøfyrtårn. Fagernes Anlegg AS ble sertifisert i mai 2020. Vi arbeider målrettet for å kunne yte det beste for miljøet og omgivelsene.

Vi jobber hele tiden for å kunne oppnå best mulig kvalitet og med høyeste fokus på miljøvennlig utførelse, dette ved bruk av sertifiseringsordningen, noe som gjør kunden trygg på at vi tar miljøet på alvor!

Kvalitet på arbeid, HMS, Kvalitetssikring og miljø er viktige punkter for oss!

Les mer om Miljøfyrtårn her.

Vi er en miljøfyrtårn bedrift.

Vi er en miljøfyrtårn bedrift.