Aurdal omsorgsboliger

Dette er en jobb som omhandler grunnarbeider og infrastruktur for nytt omsorgssenter i Aurdal. Jobben utføres for Sanne Hauglid AS. Nord Aurdal Kommune er byggherre.