E-16 Fagernes

Vi, Fagernes Anlegg og Kroon Maskin har fått i oppdrag fra Statens Vegvesen om å utføre div. trafikksikkerhetstiltak på E-16 i Fagernes. Dette innebærer blant annet at vi skal senke vegen sør for FK-senteret. Det skal også utføres arbeid etter E-16 lenger inne i Fagernes sentrum. Det vil bli omkjøring gjennom Fagernes sentrum i perioder.

Nå er vi ferdig med ny veg gjennom Fagernes, og vi vil takke alle bilister for hensynsfull kjøring i anleggsperioden.

Klikk på bildene under for større bilder.