Kabelgrøft Skrautvål - Kruk

Her bestod jobben i og grave samt legge kabel ca. 6 km. Traséen gikk fra trafostasjonen nær Skrautvål skisenter og til Statoil hyttene nær Kruk. Strekket vi gravde i bestod av mye skog og litt myrområder. Jobben ble utført for Vokks Nett AS.