Moaskogen boligområde

Dette var ett stort prosjekt hvor vi skiftet ut vann og avløp i Moaskogen boligområde. Dette var en jobb hvor vi flyttet mye masse, og var nede på dybder ned mot vel 7 meter. Ett krevende område hvor man ikke får lagt til side masser, siden det her er tettbebygd. Vi startet opp høsten 2013 og gjorde oss ferdige mars 2014. Vi vil takke alle beboere og berørte, for forståelse av stengte veier og til tider vanskelig frekommelighet! Nå står ett nytt anlegg klart til bruk, som vi er stolte av å kunne ha utført for Nord Aurdal Kommune!

Klikk på bildene under for større bilder.