Overvannsledning Fagernes Skysstasjon

Jobb som omfattet videreføring av overvannsledning bak skysstasjonen i Fagernes sentrum. Jobben ble utført for Nord Aurdal Kommune.

Klikk på bildene under for større bilder.