Fagernes Anlegg logo
Fagernes ANlegg logo
Icon Fagernes Anlegg

HEATWORK

Effektiv til teletining, byggvarme, byggtørk, og herding av for eksempel betongarbeid.

Hos oss kan du leie HeatWork mobilt varmeverk . Har du noe som skal varmes, tines eller lignende så kommer vi å rigger, kjører i gang og drifter i perioden.

Bruksområder:

Tining og frostsikring
• Vann- og avløpsanlegg
• Kabelgrøfter
• Gruber, sokler og gulvarealer
• Tak og dekker
• Fjerning av is og snø
• Belegningsarealer
• Sandmasser, settesand
• Omfyllingsmasser
• Rørgater

Oppvarming/uttørking:
• Bygg under oppføring/rehabilitering
• Lager og brukshaller
• Skadesanering
• Fuktskader – avfukting bygg
• Arbeidstelt

Herding av betong/forvarming
• Grunnareal før støping
• Tilførsel av varme ved herding av betong
• Forskaling og betongarbeid
• Hulldekkelementer
• Fjell- og berggrunn ved forankringsarbeid

Fagernes Anlegg AS er miljøfyrtårnsertifisert og arbeider målrettet for å kunne yte det beste for miljøet og omgivelsene.
cross